Tots els alumnes i alumnes de Benissa que han sol·licitat participar en el programa Xarxa de Llibres i han complit amb el tràmit corresponent, han rebut recentment els diners de la segona fase del programa, completant d'aquesta manera l'import total a rebre segons la despesa generada per cada estudiant.
En total, s'han beneficiat 608 estudiants del municipi, que han rebut 80.920,21 euros que han sigut abonats en dues fases; la primera (56.957,09 euros) al maig i la segona (23.963,12), al llarg del mes d'octubre. L'import abonat a cada alumne s'ha calculat en funció de la despesa realitzada de forma individual, a través de les factures aportades per la compra de llibres, fins a un màxim de 200 euros per alumne.

Cada administració implicada, Ajuntament, Diputació i Generalitat, ha aportat 26.978,80 euros i el desglossament per ensenyaments indica que en Primària s'han invertit 53.732,28 euros i en Secundària, 27.187,93 euros.

 

Xarxa Llibres