AVIVA- Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Benissa informa que s´ha publicat la RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2016, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social.

L’objectiu d’aquestes ajudes és subvencionar els següents programes: activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general; accions de voluntariat lingüístic; campanyes i accions d’acollida lingüística; activitats de formació en i del valencià dirigides a col·lectius específics, sempre que l’oferta formativa en la població o en l’entorn més immediat no siga suficient; activitats de foment de la lectura en valencià; de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià i funcionament d’oficines o serveis de l’entitat de promoció de l’ús del valencià.

El model de sol·licitud i els annexos estan disponibles en el lloc web www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir del dia 1 de novembre de 2016.

Per a més informació sobre la documentació que s’ha de fer constar en la sol·licitud, podeu passar per AVIVA -Agència de Promoció del Valencià, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

aviva Benissa 15x15 150 escritori