• Turisme licita un total de 14 instal·lacions a través dels Fons Next Generation, dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí.
• Jorge Ivars: “Volem fomentar el turisme natural i transformar la mobilitat de Benissa a través d'intervencions de modernització en els nostres espais públics respectant l'entorn mediambiental”.

El departament de Turisme trau a licitació la contractació del subministrament i instal·lació d'equipaments d'infraestructura ciclista. Es tracta concretament de 10 suports per a aparcar bicicletes, cinc d'acer galvanitzat i cinc fabricats amb plàstics reciclats. A més, també està prevista l'adquisició de 4 pals d'acte reparació, aquests últims d'acer galvanitzat. El termini d'execució del contracte és de 3 mesos per als aparcaments i de 6 mesos per als centres mecànics.
La missió principal d'aquestes instal·lacions es troba alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment aquells relacionats amb salut i benestar, acció pel clima i comunitats sostenibles. Concretament, el plec de prescripcions tècniques descriu qüestions com el foment de la mobilitat ciclista, aparcaments segurs, desenvolupament d'itineraris urbans i pel litoral, reducció d'accessos als vehicles motoritzats, preservació de la biodiversitat, millora de les àrees degradades i la reducció de gasos contaminants.
El cost global del contracte és de 18.000 euros, iva inclòs i es finançarà amb fons de la Unió Europea Next Generation en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència.
El regidor, Jorge Ivars, ha dit que “volem fomentar el turisme natural i transformar la mobilitat de Benissa a través d'intervencions de modernització en els nostres espais públics respectant l'entorn mediambiental”.