Benissa va aprovar en el ple de la setmana passada el Pla d'actuacions per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos de l'ajuntament. Un document en el qual es defineixen els mecanismes de prevenció previstos en l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Un instrument de planificació viu i flexible que serà objecte de revisió periòdica i actualització contínua a mesura que es vagen posant en marxa els diferents procediments finançats amb càrrec als fons de la Unió Europea.