Recursos humans

Regidor: Jorge Ivars Hinojo
Tècnica:   María Ángeles Ivars

Benvingut /da al Departament de Recursos humans de l´Ajuntament de Benissa.

Des del Departament de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament de Benissa, treballem diàriament,  per a la planificació, organització i formació del personal que presta els seus serveis en aquesta Corporació, així com la negociació de les condicions d'ocupació del personal, destinat tot això a afavorir les relacions entre la Corporació i cada un dels treballadors i empleats públics que estan en ella, per a la consecució de la missió de cada un d'ells, a través d'un bon clima laboral.

El Departament de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament de Benissa, atén :

 

Prevenció de Riscos Laborals: Actua quant a la Salut Laboral, mitjançant l'avaluació dels riscos laborals i activitat preventiva en matèria de reconeixements mèdics, resolució de reclamacions i peticions en matèria de seguretat i salut dels nostres treballadors i empleats públics.

Personal: Control de presència: mitjançant el control informatitzat de personal amb empremta digital, informes; s'ocupa també del sistema retributiu, mitjançant la gestió de nòmines i seguretat social; negociació col·lectiva, provisió dels llocs de treball: oferta d'ocupació públic, convocatòries de processos selectius, promocions internes, la plantilla de personal, relació de llocs de treball, valoració dels llocs de treball, organigrama, declaració de situacions administratives del personal, concessió de permisos i llicències, nomenaments, cessament, actes de presa de possessió dels funcionaris públics, redacció de tota la documentació relacionada amb el personal laboral i ajuda quant a les prestacions socials, etc.

Consergeria:
  Suport i coordinació amb els departaments que comprenen esdeveniments i actes públics, protocol·laris, assistència autoritats, exposicions, etc., per a atendre les necessitats de consergeria en tots els edificis públics: Casa Consistorial, col·legis públics, diversos edificis municipals, oferint informació a la ciutadania, vigilància i control d'accés als mateixos.

Mencionar  que els recursos humans són de vital importància dins de l'organització, ja que són els recursos vius, amb la capacitat per a dur a terme la prestació del servei, complint cada dia amb les expectatives i necessitats que demanda el ciutadà. Treballem amb les persones com a actius d'aquesta Corporació, dotats d'habilitats  i oferint formació contínua, per a la consecució de l'èxit dels objectius.

L'organigrama funcional del Departament comprén el següent personal:

Tècnica de Personal:  M. Angeles Ivars Baidal

Extensió: # 216

Administrativa: M. Luisa Ribes Jorro

Extensió: #250

 

Ens podrà trobar en:

Plaça Portal, núm. 1. 03720 BENISSA - ALACANT
Contacte

C/ Plaça Portal, n. 1
Telf.: 96 573 00 58
Fax.: 96 573 14 96
Email: 
Horari d'atenció al públic: de 8.30 ha 14:00, de dilluns a divendres.

 
Informació d´interés