cremasarments

 

 

Les cremes, més accessibles. L'Ajuntament ha aprovat un nou Pla Local de Cremes que entra en vigor el pròxim dia 16 d'octubre. Entre les novetats, el nou pla destaca la possibilitat d'efectuar cremes en períodes concrets de l'any i en funció de la superfície sobre la qual es realitze la crema, arreplegant les necessitats dels agricultors o productors de restes agrícoles que habiten o que exerceixen la seua activitat en aquest terme municipal. És a dir, amb una sola sol·licitud es podrà calendaritzar l'activitat de cremes, a realitzar qualsevol dia de la setmana, de dilluns a diumenge i sempre depenent de l'època de l'any i de les condicions i riscos de cada moment.

El pla té efecte sobre tot el terme municipal, regulant les cremes de restes vegetals en terrenys rústics amb qualificació de Sòl No Urbanitzable comú, agrícola o forestal, quedant per tant excloses les cremes d'altres restes vegetals o de podes de jardineria en terrenys urbans o urbanitzables.

El nou Pla Local de Cremes regula així mateix les cremes que es realitzen en àrees recreatives, els usos pirotècnics, les cremes forestals (totalment prohibides), i les restes de jardineria (també prohibides).

L'Ajuntament de Benissa publica així aquesta nova norma, emparat en el seu àmbit de competències i sensibilitzat pel risc que suposa pel municipi un ocasional incendi que poguera danyar la nostra massa forestal, atorgant una major flexibilitat de treball als professionals i propietaris de l'àmbit agrari.

Domènec Miralles, regidor d'Agricultura, destaca que, pel que fa a l'anterior permís, amb el nou pla “ja no serà necessari acudir cada mes a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, i a més ja es podran realitzar cremes en diumenge”.