• 96.000 euros destinats a minimitzar l'impacte econòmic provocat pel Covid-19 a pimes, micropimes i autònoms del sector turístic.
• L'equip tècnic de Comerç AFIC-CREAMA Benissa s'encarregarà d'assistir a les persones que ho sol·liciten i de resoldre la convocatòria.

El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant publicava divendres passat la convocatòria d'ajudes del programa ‘TEN 2021’. Des de hui mateix, primer dia hàbil, serà possible iniciar la sol·licitud de les mateixes a través dels mitjans telemàtics corresponents o de manera presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) en aquells casos en els quals la legislació de procediment administratiu així ho permeta, i amb data de finalització del termini el dia 8 d'octubre. Segons s'informa des de Comerç AFIC-CREAMA, àrea encarregada de la tramitació, l'imprés normalitzat estarà disponible en la web del portal del comerciant. L'objectiu d'aquestes subvencions és el de minimitzar l'impacte econòmic provocat pel Covid-19 a pimes, micropimes i autònoms del sector turístic, màxima en la qual porta treballant el consistori benisser des de l'inici de la pandèmia.
Segons indiquen les bases reguladores, podran ser beneficiaris les persones jurídiques o físiques legalment constituïdes que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021 en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019 i pertànyer a sectors productius de l'àmbit turístic entre els quals es troba l'oci i l'hostaleria, l'allotjament reglat, les agències de viatges i oferta receptiva, les guies i les empreses de turisme actiu.
Com en les restants convocatòries, en aquesta ocasió també serà necessari complir una sèrie de requisits en relació amb qüestions fiscals i de la Seguretat Social que apareixen indicades de manera expressa en les bases.
Entre els conceptes que seran objecte de finançament es troba la despesa corrent, com ara pagament del lloguer, despeses d'assessoria, contractes de subministraments, serveis de telefonia, entre altres. La quantia total per beneficiari no està determinada, ja que anirà en funció del nombre de sol·licituds que es presenten, no sent possible depassar el límit de 5.000 euros. La partida total que s'ha destinat sobre la base de la subvenció rebuda és de 96.000 euros que el consistori confia a repartir de manera íntegra.
La regidora delegada, Isabel Bou, ha volgut destacar el compromís d'aquest govern per defensar els interessos del sector econòmic de Benissa i ha recordat que vam ser una de les primeres administracions a posar sobre la taula plans d'ajudes importants quan va començar la crisi. Bou ha tancat dient que “em sent increïblement satisfeta d'haver pogut ajudar a tantes i tantes persones”.