Què has de fer per votar en les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu?

1

 

2

Aquesta campanya informativa pretén donar a conéixer els diferents suposats i les opcions amb què compten la ciutadania per a exercir el seu dret a vot en les pròximes eleccions municipals i europees a celebrar el maig de 2019.La campanya, assenyala als ciutadans pertanyents a països de la Unió Europea, el seu dret a exercir el vot destacant que en cas de ja haver exercit el vot en anteriors convocatòries i continua empadronat a Benissa, l'interessat no ha de fer cap tràmit previ a la votació.


En aquest mateix sentit, en cas de tractar-se de persones empadronades que no han manifestat amb anterioritat la seua voluntat d'exercir el dret a vot, la informació assenyala que l'interessat ha de realitzar una declaració formal en la qual manifesta la seua voluntat d'exercir el dret de sufragi acudint a l'Ajuntament de Benissa.

L'últim supòsit assenyalat en la informació generada per l'Ajuntament i la Diputació, fa esment a aquelles persones que encara residint al nostre país, no es troben empadronades a Benissa. En aquest cas s'assenyala l'obligatorietat d'acudir a l’Ajuntament, concretament a l’OAC, per realitzar l'empadronament manifestant la voluntat de poder exercir el dret a vot.


Aquest tràmit, per a poder ser efectiu, ha de realitzar-se sempre, abans del 30 de gener de 2019.Per altra part, la ciutadania que pertany a un país fora de la Unió Europea que desitgen votar en les eleccions municipals i al parlament europeu, si ja van realitzar la seua sol·licitud d'inscripció en el cens electoral de les passades eleccions, hauran de tornar a realitzar el tràmit, de nou a l'Ajuntament de Benissa, per a poder votar en les eleccions de 2019, s'assenyala en la informació publicada per l'Ajuntament i Diputació que aquest tràmit pot realitzar-se fins al 15 de gener.

Per a més informació, les persones interessades poden consultar amb el telèfon 901 101 900 o entrant en la web: www.ciudadanosextranjeros.es

© 2017 Ajuntament de Benissa - Plaça Portal, 1 03720 - ajuntament@ajbenissa.es - Tel. 965730058