S'inicien les obres de modernització dels carrers de Sant Josep i Pare Zacarías

Fa unes setmanes van començar les obres de modernització dels carrers Sant Josep i Pare Zacarías. Aquestes obres tenen com a objectiu seguir amb la regeneració urbana del Centre Històric, aconseguint amb estes actuacions unes zones més zones amables per al veïnat.

Quan comencen les obres?

El dilluns 27 de novembre començaran les obres. Està previst que, amb la suficient antelació, s’avise al veïnat dels talls parcials que aniran produint-se als carrers.

Què es pretén fer?

En el projecte es convertirà en zona de vianants un sentit del carrer Sant Josep (calçada sud), mitjançant la creació d’una plataforma única al llarg de tot el carrer, i l'execució d’un banc corregut longitudinal que servirà de zona d’encontre i mur de contenció de la jardinera existent. La calçada sud podrà obrir-se eventualment si és necessari.

Es permetrà l’accés a vehicles per la calçada nord i també pel carrer Pare Zacarías, els quals tindran plataforma única, de caràcter mixt, prioritzant el pas de vianants. A més, es mantindran places d’aparcament.

En les obres també es renovarà la xarxa de distribució d’aigua potable i es realitzarà la modernització de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, telecomunicacions i l’enllumenat públic i la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. S’instal·laran nous bancs i papereres i es realitzarà el revestiment del mur de jardineria del carrer Sant Josep amb pedra de mamposteria.

També serà de caràcter mixt la placeta que forma el carrer Bilbao en la intersecció amb Pare Zacarías i Sant Josep.

Com s’han finançat les obres?

Aquestes obres formen part de les 20 actuacions que Benissa està executant amb els 2.452.000 euros que va aconseguir en 2022 per part de la Unió Europea.

Així, les obres estan finançades amb els fons NextGeneration de la Unió Europea i s'han adjudicat per 438.334,00 €.

 CINTILLO FONDOS EUROPEOS